บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer)

     เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Stabilizer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหา ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก เพื่อให้ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย

ทำไมถึงต้องใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ

            เพราะว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์ ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ทำให้แรงดันไม่คงที่ ส่งผลทำให้เกิดปัญหาการใช้งาน เช่น แอร์ไม่เย็น แอร์เปิดไม่ติด ไฟกระพริบ ปั๊มน้ำไม่ทำงาน แอร์เสีย ซึ่งอาจส่งผลทำให้เครื่องใช้เกิดความเสียหายและอายุการใช้งานสั้นลง

            ถ้าเป็นหลอดไฟ จะมีอาการหลอดไม่สว่างหรือสว่างน้อย ถ้าเป็นมอเตอร์ มอเตอร์จะหมุนเอื่อย ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความร้อนสะสมให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟไหม้ภายในบ้านได้ หากเราไม่ได้อยู่ดูแลเครื่องใช้อยู่เสมอ และไม่ได้ใช้งานเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากในอนาคต

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติใช้งานกับอะไรได้บ้าง

            เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปตามบ้าน ออฟฟิศ สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าทางการเกษตร ร่วมไปถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

            ตัวอย่างการนำไปใช้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010

Line : @chuphotic (with @)

Email : ups@chuphotic.com

Website : www.chuphotic.com

 

 

กลับ