บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

โซลาร์ รูฟท็อป (SOLAR ROOFTOP)

     โซลาร์ รูฟท็อป (SOLAR ROOFTOP) คือ การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันว่า โซลาร์เซลล์ (Solar Call) ไว้บนหลังคา เมื่อแผงโซลาร์เซลล์ได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ก็จะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องแปลงไฟ (Inverter) เพื่อเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ ก่อนจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน แต่หากเป็นช่วงฟ้าปิด ฝนตก หรือความเข้มของแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ ระบบก็จะสลับกลับมาใช้ไฟฟ้าแบบปกติโดยอัตโนมัติ

     โซลาร์รูฟท็อป พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเหมือนแหล่งพลังงานอื่น ๆ เป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมีอายุการใช้งานยาวนานมากถึง 25 ปี

 

          ข้อดีของโซลาร์รูฟท็อป

          แผงโซลาร์เซลล์สามารถช่วงบังแสงแดด และช่วยลดความร้อนของหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากสามารถผลิตไฟเองได้และเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ระบบแสงสว่างได้อีกด้วย ไม่ใช้เชื้อเพลิงใด ๆ นอกจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน ไม่มีการเผาไหม้ จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทำงายสิ่งแวดล้อม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 02-186-3010

Line : @chuphotic (with @)

Email : ups@chuphotic.com

Website : www.chuphotic.com

 

กลับ