บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์    แจ้งซ่อม   TH l EN

ลูกค้าสัมพันธ์ 065-050-5455 092-262-0760

บริษัท ชูโฟทิค จำกัด รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ

TH

ข้อมูลสินค้า
ข้อมูลสินค้า

แบตเตอรี่

Battery-UPS

เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า

Stabilizer / AVR

อุปกรณ์ป้องกันไปกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ

Surge

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ยี้ห้อสินค้า

งานระบบ

หม้อแปลง

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic Battery UB1296 400W

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic Battery UB1296 400W

แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic UB1296 - 400W

12V / 9.6 Ah

 

Data Sheet แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า Chuphotic Battery UB1296 400W

 

Data Sheet แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ

Chuphotic UB1296 - 400W

12V / 9.6 Ah

 

Data Sheet แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ Chuphotic UB1296